Πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο πιστοποίησης στην χρήση του νέου βιοϋλικού Peek Optima Juvora

Την Κυριακή 6 Ιούλη 2014 έγινε το 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο πιστοποίησης στην χρήση του νέου βιοϋλικού PEEK Optima JUVORA, στο εργαστήριο Dental e Lab του Σπύρου Χατζηγεωργίου.

Μέσα σε μιά φιλική ατμόσφαιρα μάθαμε τον τρόπο κατασκευής και χειρισμού των εργασιών με το PEEK Optima ώστε να διασφαλιστούν η σωστή χρήση, η λειτουργικότητα και η μακροβιότητα αυτών στο στόμα των ασθενών. Η γνωστή φιλοξενία του Σπύρου και η διάθεση των συμμετεχόντων συντέλεσαν στο να κυλίσει η Κυριακή μας ευχάριστα και εποικοδομητικά.

Ραντεβού ξανά στο επόμενο γκρουπ εκπαίδευσης, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.