Νέα προσφορά φυγοκεντρητή της Cardio Dental

Η πιο μοντέρνα μηχανή φυγοκέντρησης στην Ελλάδα σε προσφορά 500 € , για την παραγωγή όλων των πρωτοκόλλων PRF .
Εκτός από ταχύτητα και χρόνο διαθέτει και δύναμη φυγοκέντρησης κάνοντας την μία από τις μεγαλύτερης ακριβείας μηχανές στην αγορά.

Προσφέρουμε ατομικό και ομαδικό σεμινάριο όπου δείχνουμε πρακτικά όλα τα πρωτόκολλα του PRF και της Αλβουμίνης και δίνουμε δωρεάν τα βίντεο με όλα τα πρωτόκολλα.

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα εργαλεία και όλα τα αναλώσιμα για όλα τα πρωτόκολλα.

Για περισσότερες πληροφορίες :
https://www.cardiodental.net/el/prosfora-fygokentriti/

Ακόμα η εταιρεία μας διαθέτει το ακριβέστερο μηχάνημα θέρμανσης των αιματικών παραγωγών για την παραγωγή αλβουμίνης που ενισχύει όλα τα προϊόντα του PRF, τα κάνει πιο συμπαγή και καθυστερεί την απορρόφηση τους από τέσσερις έως οκτώ φορές.

Για περισσότερες πληροφορίες :
https://www.cardiodental.net/el/prosfora-thermantira/