Νέες Combo Προσφορές Απριλίου-Μαΐου από τα Οδοντιατρικά Φίλιος!

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 26 510 22 104 | Website: www.filiosdental.gr | E-mail: info@filiosdental.gr

Συνδυαστικές προσφορές σε οδοντιατρικά υλικά, αναλώσιμα & συσκευές.

⇒ Δείτε το σχετικό φυλλάδιο με τις προσφορές: https://filiosdental.gr/wp-content/uploads/2024/04/FLYER-COMPO.pdf

Τηλέφωνα παραγγελιών: 26 510 22 104 – 26 510 71 321