Χρυσοχός Μιχάλης

Ολοκληρωμένο προφίλ στο dentalguide.gr

5 μόνες ολοκεραμικες αποκαταστάσεις με πυρήνα ζιρκονίου

Οδοντίατρος, Παύλος Πιαδίτης 
Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Χρυσοχός Μιχάλης

5 Μονές ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (Ε-ΜΑΧ)

Οδοντίατρος, Παύλος Πιαδίτης 
Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Χρυσοχός Μιχάλης

Επιεμφυτευματική αποκατάσταση κάτω γνάθου

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Χρυσοχός Μιχάλης

Επιεμφυτευματικές μεταλλοκεραμικές εργασίες άνω κάτω φραγμού

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Χρυσοχός Μιχάλης

Κατασκευή επένθετων οδοντοστοιχιών σε δοκό

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Χρυσοχός Μιχάλης

Μεταλλοκεραμική Εργασία - Ολική Αποκατάσταση της κάτω γνάθου

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Χρυσοχός Μιχάλης