Ποια ανάγκη αποτέλεσε την γενεσιουργό αφορμή της δημιουργίας της DigitL Waxodental Innoveducation

Digital Waxodental Innoveducation 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Phone: 697 41 88 392 / 210 33 04 051 | Messenger: Mak Koutavas | Facebook: DigitL Waxodental Innoveducation

Όλη σχεδόν η ιστορία σε ένα video για τους φίλους μας που μας ρωτάνε πώς έγινε αυτή η στροφή 180* μοιρών η οποία δεν αποτελεί στροφή παρά η φυσική εξέλιξη του χαρακτήρα και της ιδιοσυγκρασίας της πλέον DigitL Wax-O-Dental In-nov-education-Μάκης Κουταβάς.