Το σύστημα της Dental Perfect, ReTreaty από την Οδοντεμπορική Καλλιθέας

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνα: 210 95 72 770 – 771 | Website: www.odontemporiki.gr | E-mail: odontemporiki@gmail.com

ReTreaty

Η Dental Perfect, σε συνεργασία με την Style Italiano Endodontics, παρουσιάζουν το ReTreaty, το 1ο σύστημα ειδικά διαμορφωμένο για επαναληπτικές ενδοδοντικές θεραπείες.