Νέο 2τες Master από το UNIBARI: Aesthetic Medicine, Advanced Oral Surgery, Dental Implantology & Biotechnology

2 Year, 120 ECTS, 3.400 hours | Harmonized to covid-19 Στοιχεία ΕπικοινωνίαςEmail:…

Εξατομικευμένα Προγράμματα Κλινικής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων με Live Surgery

Από την Wagro Στοιχεία ΕπικοινωνίαςEmail: info@wagrofscd.com | Website: www.wagro.org

Τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Wagro

Το Σάββατο 19/01/2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της WAGRO….

Master in Advanced Oral Surgery & Implatology II Level

Του Ευρωπαϊκού Κρατικού Πανεπιστημίου του Μπάρι: “Aldo Modo“. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα…