Τα ενδοστοματικά Scanner της Runyes 3DS 1.0 και 2.0 προσιτά για όλους τους οδοντίατρους, από 6.750€ !!!

Νέα Εποχή για τα Scanner!!!
Κάθε οδοντίατρος έχει δικαίωμα πρόσβασης στην ψηφιακή οδοντιατρική.

Τα ενδοστοματικά Scanner της Runyes 3DS 1.0 και 2.0 προσιτά για όλους τους οδοντίατρους!!!
Η Cardio Dental είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Runyes Intraoral Scanners για την νοτιοανατολική Ευρώπη. https://www.cardiodental.net/brands/runyes/?lang=el

✔️ Runyes 3DS 1.0: χωρίς laptop: 6.750€ , με laptop: 8.250€
✔️ Runyes 3DS 2.0 (νέο μοντέλο 2022): χωρίς laptop: 7.300€ , με laptop: 8.800€

🖱 info.cardiodental@gmail.com
☎ : +30 2311118200 Ελλάδα & Μάλτα
☎: +35 722007134 Κύπρος
☎: +35 924903625 Βουλγαρία
📞 WhatsApp: +30 2316019787
📱 Viber: +30 6947035424