ΨΑΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ / Zirconium restoration 21,22 with dr. Nikos Krompas / NOVACer zr.

Ψαρρής Ηλίας σε συνεργασία με τον Οδοντίατρο κο Κρόμπα Νίκο