ΨΑΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ / Two stages restoration with veneers #13-23 & 14,15,16, 24,25,26

Ψαρρής Ηλίας σε συνεργασία με τον Οδοντίατρο κο Christo Giannakopoulo