Προσφορές Μαρτίου 3Μ από τον ΣΟΘ

Από τον Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων Θεσσαλονίκης (PCAD)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνα: 2310 570 560 – 210 7474 999 | Website: www.dental-co.gr | E-mail: sales@dental-co.gr

Εκμεταλλευτείτε τις προσφορές σε προϊόντα για όλο τον μήνα Μάρτιο.

Κάθε σας αγορά θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο δώρο.