Προσφορές Aven Dental

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνα: 210 95 76 293 | Website: www.avendental.gr | E-mail: info@avendental.gr

Σας ενημερώνουμε για τις νέες προσφορές μας στο σύστημα Bio-PRF και τα σχετικά αναλώσιμα, το Dentin Grinder, τα εμφυτεύματα BEGO αλλά και τους κορυφαίους 3D εκτυπωτές της Ackuretta!

🔥 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αναλώσιμων PRF 🔥
Ισχύουν μέχρι 31/3/2024


🔥 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Προϊόντων 3D 🔥
Ισχύουν μέχρι 31/3/2024


🔥 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Bio-PRF – Dentin Grinder 🔥
Ισχύουν μέχρι 31/3/2024


🔥 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Bego Implant Systems 🔥
Ισχύουν μέχρι 31/1/2024