ΠΡΟΣΦΟΡΑ ψηφιακού χρωματολήπτη SpectroShade Micro

Από την JPD ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

JPD ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ (SpectroShade Micro)

*Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο 24% Φ.Π.Α

Ο ψηφιακός χρωματολήπτης SpectrοShade Micro της MHT αναγνωρίζει την απόχρωση των δοντιών όπως είναι στην πραγματικότητα με ένα "click" σε 1sec και δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες φωτισμού ή οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες.

Το Spectroshade Micro διαθέτει πατέντα ευρεσιτεχνίας και μπορεί και υπολογίζει την αριθμητική διαφορά μεταξύ φυσικού δοντιού κι επιλεγμένου χρώματος, σε ότι αφορά τη φωτεινότητα, τον κορεσμό και τη χροιά.

  • - Παρέχει την συνολική εκτίμηση του χρώματος του δοντιού.
  • - Εκτίμηση σε τρεις περιοχές,αυχενικό,μέσο και κοπτικό τριτημόριο.
  • - Λεπτομερή χαρτογράφηση της οδοντίνης.
  • - Ανάλυση φωτοδιαπερατότητας του δοντιού.

Με τον τρόπο αυτό, παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το είδος των οδοντινών και αδαμαντινών που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το εργαστήριο.

Αναλύει τις εικόνες παρέχοντας τη δυνατότητα σύγκρισης του χρώματος του δοντιού πριν και μετά τη λεύκανση ή του έλεγχου ότι η στεφάνη που κατασκευάστηκε είναι χρωματικό αντίγραφο του φυσικού δοντιού.

Το σπεκτροφωτόμετρο είναι το μόνο αναγνωρισμένο ως "όργανο μέτρησης" χρώματος από την επιστημονική κοινότητα.

Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2018  

Τιμή : 3.950€ 2.990€