Πρόγραμμα πρακτικών σεμιναρίων

Το 21ο Συμπόσιο της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης, φέτος συνδιοργανώνεται με το Ελληνικό και Κυπριακό τμήμα της International Team for Implantology, περιλαμβάνει Εισηγήσεις & Πρακτικά Σεμινάρια (hands-on).

Σάββατο 08 Δεκεμβρίου – 10.00-12.30
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΙΛΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Εισηγητές-Εκπαιδευτές: 
Νίκος Α. Λυγιδάκης
, Υφηγητής Παιδοδοντιατρικής Παν/μιου Leeds UK, τ. Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ

Κωνσταντίνα Χατζηδημητρίου, Παιδοδοντίατρος, Τελειόφοιτη μεταπτυχιακού προγράμματος Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ, MSc Βιολογίας Στόματος ΕΚΠΑ

Νίκος Ν. Λυγιδάκης, Παιδοδοντίατρος, Eastman Dental Institute, University College London, DrDent,  MPaedDent, MJDF, RCS (Engl)

Περίληψη:
Η τερηδόνα είναι η πιο συχνή στοματική ασθένεια σε παιδιά και εφήβους, με το 1 στα 2 παιδιά 5 ετών και 2 στα 3 παιδιά 12 ετών να έχουν προσβληθεί από τερηδόνα και το 20-30% αυτών να έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Οι κύριοι λόγοι που υπαγορεύουν την αποκατάσταση των τερηδονισμένων νεογιλών δοντιών είναι η α) πρόληψη της πλήρους καταστροφής των οδοντικών ιστών και της επέκτασης της βλάβης στον πολφό, β) η αποφυγή ενοχλήσεων και πόνου από προσβολή του πολφού, γ) η πρόληψη δημιουργίας αισθητικών προβλημάτων από κατεστραμμένα δόντια, δ) η αποφυγή πόνου και δυσκολίας κατά τη μάσηση λόγω βαθιών τερηδονικών βλαβών και ε) η αποφυγή δημιουργίας φλεγμονής και αποστήματος από νέκρωση του πολφού, που είναι συχνό φαινόμενο στη νεογιλή οδοντοφυϊα, λόγω της ταχύτητας επέκτασης της τερηδόνας.

Η αξιολόγηση των τερηδονικών βλαβών στα νεογιλά δόντια και ο σχεδιασμός της αποκατάστασης, θα πρέπει να γίνεται με λήψη ιστορικού και ενδελεχή κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο, που θα εκτιμά την εμπλοκή ή όχι του πολφού καθώς και την ύπαρξη αντιστρεπτής ή μη φλεγμονής του.

Σε περιπτώσεις τερηδονικών βλαβών χωρίς εμπλοκή του πολφού, οι αποκαταστάσεις με σύνθετες ρητίνες θεωρούνται οι μακροβιότερες από όλες τις συμβατικές αισθητικές αποκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ύπαρξης τερηδόνας με αντιστρεπτή εμπλοκή του πολφού, η άμεση αποκατάσταση τους με ΣΡ είναι πλέον δυνατή, μετά από σύγχρονες τεχνικές προστασίας του πολφού (άμεση και έμμεση κάλυψη πολφού) που έχουν σαν στόχο τη διατήρηση της ζωτικότητάς του.

Τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση περισσότερων βιοσυμβατών και βιοενεργών υλικών, όπως το ΜΤΑ, το Portland Cement, το Biodentine, κ.ά., έχουν αυξηθεί τα ποσοστά επιτυχίας αυτών των τεχνικών προστασίας του πολφού, σε περισσότερο από 90% μετά από χρόνια, αν και η επιτυχία της όποιας θεραπείας σε περιπτώσεις τερηδόνας με εμπλοκή του πολφού, φαίνεται να έγκειται κυρίως στη σωστή διάγνωση της πολφικής βλάβης και λιγότερο στα χρησιμοποιούμενα υλικά. Μετά την πιθανή προστασία του πολφού η συντηρητική αποκατάσταση των τερηδονισμένων δοντιών με εμφράξεις ΣΡ, είναι η θεραπεία εκλογής, ακόμα και σε πιο εκτεταμένες βλάβες, με τη χρήση των σύγχρονων συγκολλητικών παραγόντων. Τέλος είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εκτός από τις συμβατικές σύνθετες ρητίνες όλων των τύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα νεογιλά δόντια, μπορούν να έχουν κατά περίπτωση ρόλο και πιο σύγχρονες που περιέχουν UDMA αντί για Bis-GMA ως το βασικό μονομερές και έχουν αυξημένη μετατροπή, δύναμη κάμψης και βάθος πολυμερισμού. Επίσης δεν απελευθερώνουν Bisphenol-A, ένα υποπροϊόν που μιμείται την λειτουργία της οιστραδιόλης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – 17.00-19.00
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Laser τεχνολογία και νέες τεχνικές που βελτιώνουν τις κλινικές μας δυνατότητες

Εισηγητές-Εκπαιδευτές:
Ιωάννης Καρούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αντώνης Καλλής, Οδοντίατρος, Msc Laser in Dentistry

Περίληψη:
Laser τεχνολογία και νέες τεχνικές που βελτιώνουν τις κλινικές μας δυνατότητες.

Τα Laser ως κύριο εργαλείο της καθημερινής πράξης έχουν συμβάλει στην επέκταση των ορίων της σύγχρονης οδοντιατρικής. Η μείωση των μικροβίων, η επιλεκτική αποκοπή σκληρών ιστών, η ταχεία επούλωση είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα που βοήθησαν στην προώθηση της ελάχιστα επεμβατικής οδοντιατρικής.

Το κλινικό φροντιστήριο έχει σκοπό την κατανόηση των σωστών παραμέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των laser που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική.

Θα γίνει παρουσίαση των διαφόρων μηκών κύματος για χρήση σε σκληρούς και μαλακούς ιστούς, παρασκευή κοιλοτήτων, αποκοπή οστού, εκτομές μαλακών ιστών (χαλινεκτομή, ουλοπλαστική) κ.α. Επίδειξη των δυνατοτήτων των διοδικών laser για αποκοπή μαλακών ιστών, θεραπείες περιοδοντίτιδας και επίδειξη φωτοθερμικής θεραπείας ως μια εναλλακτική καινοτόμος θεραπεία στη περιεμφυτευματίτιδα και περιοδοντίτιδα. Επίδειξη του Er:YAG Laser για παρασκευή κοιλοτήτων όλων των ομάδων χρησιμοποιώντας διάφορες παραμέτρους της ακτίνας laser για την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των χαρακτηριστικών μιας ακτίνας στην αλληλεπίδραση laser-ιστών.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία επίλυσης ερωτημάτων και συζήτησης επάνω στη προσέγγιση των παραπάνω εφαρμογών.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80€

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 13.00-17.00
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 

 • Μονήρες εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη μοσχεύματα/μεμβράνες 
 • Μεταβατική αποκατάσταση μονήρους εμφυτεύματος στην αισθητική ζώνη

Α’ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ

Στόχοι:

 1. Επίδειξη άμεσης κατασκευής μεταβατικής αποκατάστασης επί εμφυτεύματος ΒoneLevel
 2. Επίδειξη κατασκευής εξατομικευμένου άξονα αποτύπωσης
 3. Κατασκευή από τους συμμετέχοντες εξατομικευμένου άξονα αποτύπωσης

Σε μονήρεις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις στην αισθητική ζώνη, η απόσταση ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία είναι πολύ μικρή και μπορεί να επηρεασθεί από λεπτομέρειες που πολλές φορές «κάνουν τη διαφορά».

Ένα φυσιολογικό προφίλ ανάδυσης μιας επιεμφυτευματικής αποκατάστασης στην αισθητική ζώνη παίζει σίγουρα κυρίαρχο ρόλο στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού αισθητικού αποτελέσματος.

Η μεταβατική αποκατάσταση συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Στο εν λόγω πρακτικό σεμινάριο θα γίνει επίδειξη κατασκευής μιας άμεσης μεταβατικής αποκατάστασης επί εμφυτεύματος τύπου BoneLevel. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η τεχνική κατασκευής εξατομικευμένου άξονα αποτύπωσης με τη βοήθεια του οποίου θα «μεταφερθεί» στο εργαστήριο η μορφολογία των περιεμφυτευματικών ιστών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με τη βοήθεια της μεταβατικής μας αποκατάστασης.

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν και στη συνέχεια θα κληθούν να κατασκευάσουν ο καθένας το δικό του εξατομικευμένο άξονα αποτύπωσης.

Εκπαιδευτής:
Ευστράτιος Κωνσταντουλάκης, Προσθετολόγος

Β’ ΜΕΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Στόχος του κλινικού φροντιστηρίου θα είναι ο εκπαιδευόμενος να γνωρίσει τις επιλογές που προσφέρει το σύστημα εμφυτευμάτων της εταιρείας Straumann.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργικού πρακτικού σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή παρουσίαση περιστατικού τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην πρόσθια αισθητική ζώνη ως εισαγωγή και κατόπιν θα προχωρήσουμε σε επίδειξη τοποθέτησης 2 εμφυτευμάτων Straumann σε ειδικά πλαστικά εκμαγεία υψηλής ποιότητας.

Θα τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα Bone Level στην πρόσθια αισθητική ζώνη σε μετεξακτικό φατνίο αλλά και ανάπλαση οστού σε περιοχή λεπτής ακρολοφίας με χρήση οστικού μοσχεύματος, μεμβράνης και καρφίδες.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί ένα εμφύτευμα Tissue Level στην οπίσθια περιοχή.

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να επαναλάβουν τα παραπάνω στα δικά τους ατομικά εκμαγεία.

Εκπαιδευτής:
Νικόλαος Χριστοδουλίδης, Περιοδοντολόγος

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 120€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – 10.00-13.00
ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Guided Biofilm Therapy (Καθοδηγούμενη Αντιμετώπιση του Μικροβιακού Φορτίου)

Περιεχόμενο:
Η κλινικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη δυσκολία επίτευξης αποτελεσματικής φάσης ελέγχου της φλεγμονής (μη χειρουργική θεραπεία) αλλά και η αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης και αντιμετώπισης της περιεμφυτευματίτιδας, αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται ο κλινικός να αντιμετωπίσει στην καθημερινή άσκηση της Περιοδοντολογίας.

Η Ελβετική Ακαδημία Οδοντιατρικής SWISS DENTAL ACADEMY έχει σχετικά πρόσφατα προτείνει ένα νέο πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση του μικροβιακού φορτίου κατά τη φάση ελέγχου της φλεγμονής, στην ενεργό περιοδοντική θεραπεία, αλλά και κατά τη φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. Το επιστημονικό υπόβαθρο της προσέγγισης αυτής η οποία ονομάζεται Καθοδηγούμενη Αντιμετώπιση του Μικροβιακού Φορτίου, στηρίζεται στις τεκμηριωμένες συστάσεις του 11ου European Workshop on Periodontology της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας και αποτελεί μια συστηματική και μεθοδική αλληλουχία παρεμβάσεων για την εξάλειψη της οδοντικής πλάκας, αλλά και της υπερουλικής και υποουλικής τρυγίας.

Στο Κλινικό φροντιστήριο και στην πρακτική άσκηση η οποία θα ακολουθήσει, συνολικής διάρκειας 3 ωρών, θα αναλυθούν κλινικά θέματα στον τομέα της Περιοδοντολογίας που απασχολούν τον Οδοντίατρο στην καθημερινή πράξη.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ( 2 ΏΡΕΣ)

 1. Η κλινική σημασία της φάσης ελέγχου της φλεγμονής
 2. Εργαλεία – συσκευές υπερήχων. Τεχνικές χρήσης.
  Έχουν όλα την ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια ασφάλεια;
 3. Πρωτόκολλο GBT. Χρήση Airflow®, Perioflow® και Piezon®. Κλινικά «tips» και πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μεθόδους.
 4. Πεδία εφαρμογής GBT:
  – Θεραπεία Περιοδοντίτιδας
  – Θεραπεία Περιεμφυτευματικής Βλεννογονίτιδας
  – Θεραπεία Περιεμφυτευματίτιδας
  – Διατήρηση Θεραπευτικού Αποτελέσματος (Recall)
 5. Επιστημονικά και κλινικά δεδομένα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ( 1 ΏΡΑ)

 1. Προβολή video
 2. Ζωντανή επίδειξη
 3. Πρακτική άσκηση

ΣΤΟΧΟΣ:
Μέσα από μία επαγωγική παράθεση επιστημονικής γνώσης και πληροφοριών και με επιστέγασμα την πολυετή κλινική εμπειρία των ομιλητών, θα δοθεί η δυνατότητα στον συμμετέχοντα, να ενημερωθεί για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στην Περιοδοντολογία, να ενσωματώσει τις δυνατότητες που του προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και το πρωτόκολλο «GUIDED BIOFILM THERAPY» στην καθημερινή εργασία του, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών του και να αυξήσει την παραγωγικότητα του Οδοντιατρείου του.

Διδάσκοντες-Εκπαιδευτές:
Ιωάννης Φουρμούζης, Επίκ. Καθηγητής Περιοδοντολογίας ΕΚΠΑ

Ιωάννης Καρούσης, Αναπλ. Καθηγητής Περιοδοντολογίας ΕΚΠΑ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80€

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου – 13.30-16.00
Ενδοστοματική Ψηφιακή Αποτύπωση

Εκπαιδευτές:
Κωνσταντίνος Σέργης
, Προσθετολόγος

Παναγιώτης Ανδριτσάκης, Προσθετολόγος

Tips and Tricks
Μια από τις βασικότερες πράξεις στην οδοντική προσθετική είναι η αποτύπωση. Μέσω αυτής επιτυγχάνεται η μεταφορά της κλινικής κατάστασης σε εργαστηριακό επίπεδο. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας η διαδικασία αυτή πια πολύ εύκολα ψηφιοποιείται δίνοντας τη δυνατότητα στον οδοντοτεχνολόγο να έχει ευκολότερη και αμεσότερη πρόσβαση στην κλινική κατάσταση του ασθενούς. Στο συγκεκριμένο πρακτικό σεμινάριο θα γίνει επίδειξη και πρακτική άσκηση στη λήψη ψηφιακού αποτυπώματος από εκμαγεία ασθενούς θα συζητηθούν tips & tricks που διευκολύνουν την διαδικασία και θα γίνει επίδειξη κλινικού σχεδιασμού μεταβατικής στεφάνης.
Στο κλινικό φροντιστήριο θα αναλυθούν εκτενώς τα παρακάτω:

 • Πρωτόκολλα ενδοστοματικής σάρωσης.
 • Τεχνικές λήψης απαιτητικών ψηφιακών αποτυπωμάτων
 • Καταγραφή της σύγκλεισης στην ψηφιακή ενδοστοματική αποτύπωση – Συχνά λάθη και παραλείψεις
 • Μεταβατικές αποκαταστάσεις και Pre-preparation Scans
 • Επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις και Emergence Profile Scans
 • Λειτουργία trimming ψηφιακού αποτυπώματος
 • Αποτύπωση απαιτητικών ενδοσχισμικών ορίων
 • Συνεργασία ιατρού – βοηθού για σωστή λήψη ψηφιακού αποτυπώματος

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 80€