Παρουσίαση του Artex System

Παρουσίαση προϊόντος / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δείτε αναλυτικά το Artex System κάνοντας κλικ στην κάθε εικόνα.

Υψηλής ακριβείας μεταφερόμενο σύστημα για την αναπαραγωγή των κινήσεων της γνάθου