Το δεύτερο από τα προϊόντα της νέας της σειράς σχεδιασμού και παραγωγής wAxiοm για την κινητή προσθετική

Υλικό καταγραφής σύγκλεισης αθροιστικού τύπου, με άριστη θιξοτροπική συμπεριφορά

Kit-Zircon-Diamond της Meisinger

Νέο βελτιωμένο προϊόν: Custom MEGA Cera-MIX

Aligner Folis από την Dreve σε τρία πάχη και σκληρότητες

cara Scan 4.0 – Το νέο scanner εκμαγείων της Kulzer

Νέο Kit MEISINGER για την περιεμφυτευματίτιδα

Συσκευή φωτοπολυμερισμού LED, υψηλής απόδοσης, με πολλαπλές εφαρμογές

Η νέα σειρά κεριών μοντελλαρίσματος για την ακίνητη και την κινητή προσθετική

JPD Αφοι ΚΑΛΑΝΤΙΔΗ: Επίσημος αντιπρόσωπος της 3Shape

Η νέα κασετίνα DOUBLE LAYERING DIAGNOSTICS Kit

Ανθρώπινο φλοιώδες οστό σε μορφή εύκαμπτου φύλλου