Ο MDT Νίκος Μέκιας στο Α.Π.Θ

Ο MDT Νίκος Μέκιας ( international advisor της SHOFU) ήταν προσκεκλημένος ομιλητής την πρώτη ημέρα λειτουργίας, 01η Νοεμβρίου 2019, του προγράμματος δια βίου μάθησης του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το θέμα ήταν η επικοινωνία μεταξύ οδοντίατρου – οδοντοτεχνίτη / Σχέση με το χρώμα.