Ο 3D εκτυπωτής της Asiga στο εργαστήριο του κου Κ. Καράμπελα

Το εργαστήριο του κου Κώστα Καράμπελα στην Καβάλα, δεν σταματά να εκσυγχρονίζεται με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας  έχοντας στόχο να εξελίσσεται ο ίδιος σαν Οδοντικός Τεχνολόγος, οι συνεργάτες του αλλά ιδιαιτέρως να προσφέρει στους Οδοντιάτρους  καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα μεγαλύτερης ακρίβειας.

Τελευταίο του απόκτημα ο 3D εκτυπωτής της Asiga.

Είναι το πρώτο εργαστήριο που ενσωματώνει στον εξοπλισμό του τον συγκεκριμένο εκτυπωτή!

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι δείγματα εργασιών από τον 3D εκτυπωτή της Asiga:

  • Χειρουργικοί Νάρθηκες
  • Νάρθηκες Βρουξισμού
  • Νάρθηκες μεταφοράς
  • Δισκάρια Αποτύπωσης
  • Εκμαγεία με κινητά κολοβώματα
  • Σκελετοί Μερικής Οδοντοστοιχίας
  • Σκελετοί Στεφανών και Γεφυρών
  • Νάρθηκες μεταφοράς