Νικολόπουλος Κωνσταντίνος

Ολοκληρωμένο προφίλ στο dentalguide.gr

Managment of anaesthetic and uneven gumy smile with exctraction of unrestorable teeth leveling of the gum line, immediate implant placement and SameDay teeth

Γναθοχειρουργός, Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Prostho: Dr. Safa Tahmasebi 

Full mouth reconstruction with full mouth extractions, immediate implant placement and SameDay teeth

Γναθοχειρουργός, Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Prostho: Dr. Safa Tahmasebi 

Full arch immediate loading optimised with Southern Implants & DSD

Γναθοχειρουργός, Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Prosthodontics: Δρ Τασάκος Δημήτρης
DSD: Μαρκόπουλος Χρήστος

Γωνιώδη εμφυτεύματα στην πρόσθια άνω γνάθο

Γναθοχειρουργός, Νικολόπουλος Κωνσταντίνος