Νέα σειρά components BEGO Esthetic line! | Aven Dental

Στοιχεία Επικοινωνίας Χριστίνας Ιωαννίδη
Τηλέφωνο: 693 61 34 310  | Website: www.avendental.gr | E-mail: cioannidi@avendental.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας Αγγελικής Ζησοπούλου
Τηλέφωνο: 693 69 81 711  | Website: www.avendental.gr | E-mail: azisopoulou@avendental.gr

Ο Claus Pukropp, Head of Implantology Category Management και ο Matthias Schlitzke, Team Leader Implant Prosthetics Category Management μας παρουσιάζουν τη νέα σειρά components BEGO Esthetic line!