Μορφολογία – Σύγκλειση – Λειτουργικότητα. Ακολουθώντας τις Αρχές της Μασητικής Πυξίδας

07 – 08 & 14 – 15 Μαρτίου 2020

Διοργανωτής: ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, 210 48 57 672, Kedivim2sdste@gmail.com

Ομιλητής: Θανάσης Καλογερόπουλος 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γριμανέλη Ζωή

Αιτήσεις Συμμετοχής:

Δευτέρα 10/2 έως και την Παρασκευή 28/2.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Διάρκεια Προγράμματος:  30 ώρες.

Ειδικές τιμές  για Μαθητές, Φοιτητές & Ανέργους. Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Πληροφορίες: 210 48 57 672 & 210 48 57 711 | E-mail: Kedivim2sdste@gmail.com

Διεύθυνση διεξαγωγής σεμιναρίου: Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, σταθμός Καλλιθέας.

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου: 9:00 – 17:00

Tags

#2020