Μοναδική προσφορά για το κορυφαίο μηχάνημα μέτρησης οστεοενσωμάτωσης των εμφυτευμάτων (RFA) Osstell IDX

Από την Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

2.750€ (+24%ΦΠΑ) από 4.223€ (+24% ΦΠΑ).

*Ισχύει μέχρι τέλος αποθεμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 210 38 37 334 | E-mail: mavraid@otenet.gr