ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ/Στεφάνες ζιρκονίου 12,22 σε απόλυτη αρμονία με τον υπόλοιπο φραγμό

Καράμπελας Κώστας