Καράμπελας Κώστας

Ολοκληρωμένο προφίλ στο dentalguide.gr

Στεφάνες ζιρκονίου 12,22

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Καράμπελας Κώστας

Γέφυρα ζιρκονίου δεκατεσσάρων στοιχείων

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Καράμπελας Κώστας