IPG DET by WagroFSCD

Παρουσίαση Προϊόντος / Wagro FSCD

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ. 210 3602987 | email: wagro.info@gmail.com

Η καινοτόμος τεχνική που ανατρέπει όλα τα δεδομένα των τελευταίων 46 χρόνων σχετικά με την Ανύψωση της Μεμβράνης του Ιγμορείου S.F.E. (Sinus Floor Elevation ή Sinus Lift)

Η «IPG-DET»  έχει πάρει την συντομογραφία της «Ι.P. από τα αρχικά γράμματα του ονόματος του εφευρέτη της (Dr. Ioannis P. Georgakopoulos) και «DET» από το Ινστιτούτο μέσα στο οποίο πρωτοεφαρμόστηκε (Dentist Education Institute) το 2006. Ακολούθησαν  οκτώ (8) χρόνια μυστικής κλινικής έρευνας πριν την πρώτη δημοσίευση το 2014 στο αμερικανικό περιοδικό Journal of Implant and Advanced Clinical Dentistry (JIACD I.P.Georgakopoulos et all 2014) όπου μάλιστα, προς μεγάλη κι ευχάριστη έκπληξη όλων έγινε εξώφυλλο του.

Πανοραμική ακτινογραφία και αξονική τομογραφία του Ασθενούς 0 (μηδέν), 14 χρόνια μετά την τοποθέτηση αμφοτερόπλευρα εμφυτευμάτων στο ιγμόρειο με την τεχνική IPG-DET

Πολλές φορές, κυρίως μετά από οδοντικές εξαγωγές, στις οπίσθιες πλευρές της άνω γνάθου δεν υπάρχει αρκετό οστό για να τοποθετηθούν εμφυτεύματα σε ένα επιθυμητό σχέδιο θεραπείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση ανυψώνοντας την μεμβράνη του ιγμορείου και τοποθετώντας μόσχευμα επιλογής ανάμεσα στην ακρολοφία και την μεμβράνη του ιγμορείου.

Αναλόγως δε του διαθέσιμου οστού μπορούν να τοποθετηθούν εμφυτεύματα άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το 1974 ο Oscar Hilt Tatum υπήρξε ο πρώτος οδοντίατρος πού πραγματοποίησε την χειρουργική επέμβαση ανύψωσης της μεμβράνης του ιγμορείου με την μέθοδο του Πλάγιου Παραθύρου (Lateral  Window), μια τεχνική αρκετά τραυματική.

Το 1980 οι Boyne, P & James, R.A. υπήρξαν οι πρώτοι που δημοσίευσαν την τεχνική αυτή.

Προεγχειρητική Αξονική τομογραφία και Πανοραμικές ακτινογραφίες 1 ήμερα και 8 μήνες μετεγχειρητικά

20 χρόνια αργότερα, το 1994 ο Summers πραγματοποιεί και δημοσιεύει την Κλειστή Ανύψωση (Summers Osteotome ή Crestal Approach), μια τυφλή και ατραυματική τεχνική ανύψωσης της μεμβράνης του ιγμορείου.

Αυτές οι δύο μέθοδοι υπήρξαν ανέκαθεν οι βασικές προσεγγίσεις για την ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου. Στα 46 χρόνια που πέρασαν από τότε πού γνωρίζουμε την S.F.E. καμία άλλη τεχνική δεν επέδρασε και δεν επηρέασε την Οδοντιατρική επιστήμη όσο αυτή.

Θα λέγαμε,  χωρίς υπερβολή, ότι δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύτηκαν για εκπαίδευση, έρευνα, βιβλία, εργαλεία, μηχανήματα, συστήματα, εμφυτεύματα  και μεθόδους σχετικά με την ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου. Επίσης παρουσιάστηκαν και δημοσιεύτηκαν  χιλιάδες παραλλαγές των δυο βασικών τεχνικών του Πλάγιου Παραθύρου και της Κλειστής Ανύψωσης Summers. Ειδικά εργαλεία, εμφυτεύματα, υδραυλικά συστήματα, μπαλονάκια, piezotome ή συνδυασμός τους είναι μόνο λίγα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στις αξιόλογες αυτές προσπάθειες.

Πανοραμικές ακτινογραφίες προεγχειρητικά και 8 μήνες μετεγχειρητικά

Όμως όλες αυτές οι προσπάθειες διέπονταν πάντα από ένα κοινό στόχο. Έναν στόχο που απέβλεπε στην αδιαφιλονίκητη επιτυχία όλων αυτών των μεθόδων και τεχνικών από το 1974 έως σήμερα. Την μη διάρρηξη της Schneiderian μεμβράνης του ιγμορείου.

Πρέπει με έμφαση να τονιστεί ότι η τεχνική “IPG-DET” δεν είναι μία ακόμα τεχνική Ανύψωσης της Μεμβράνης του Ιγμορείου. Είναι μια τεχνική που δεν έχει σχέση με όλες αυτές τις τεχνικές γιατί απλά δεν ενδιαφέρεται για την διατήρηση της μεμβράνης του Schneider,  είναι μια τεχνική που, αντίθετα με όλες τις άλλες, πραγματοποιείται με σκόπιμη διάτρηση της μεμβράνης του ιγμορείου και όχι με ανύψωση της.

Η IPG απλοποιεί τις διαδικασίες τοποθέτησης μοσχευμάτων και ταυτόχρονης άμεσης τοποθέτησης εμφυτευμάτων στο ιγμόρειο. Είναι μια τεχνική ατραυματική και φιλική προς τον οδοντίατρο αλλά κυρίως προς τον ασθενή. Πραγματοποιείται σε μικρότερο χρονικό διάστημα με καθόλου ή ελάχιστες επιπλοκές αλλά και με μηδαμινό κόστος.

Χρησιμοποιεί αυτόλογα βλαστοκύτταρα ή αλλομοσχεύματα αμνιακών βλαστοκυττάρων καθώς και αυξητικούς παράγοντες. Χρησιμοποιεί δηλαδή καινοτόμους μεθόδους Μοριακής Βιολογίας, κάτι που ενώ από πολλούς ακόμη οδοντιάτρους θεωρείται εξωπραγματική, ταυτόχρονα εφαρμόζεται συστηματικά  ήδη από καιρό μέσα στα ιατρεία πολλών άλλων.

Αντίστοιχες λεπτομέρειες πανοραμικών ακτινογραφιών προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά με έντονα χαρακτηριστική την οστική έλλειψη στην περιοχή 26 του τοποθετημένου εμφυτεύματος

Επιτρέπει την άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων στις πολύ προβληματικές οπίσθιες περιοχές της Άνω Γνάθου  ακόμα και εάν δεν υπάρχει αρκετό οστό για αρχική συγκράτηση.

Δεν μπορούμε εδώ να αναλύσουμε με λεπτομέρειες την τεχνική αυτή γιατί λόγο της ιδιαιτερότητας της θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατά την διάρκεια ειδικού σεμιναρίου και Live κλινικής εκπαίδευσης. Η WAGRO (World Academy of Growth Factors & Stem Cells in Dentistry) προσφέρει τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης για όποιον ενδιαφέρεται στην Αθήνα. Email: wagro.info@gmail.com

Στην  τελευταία δημοσίευση της IPG-DET τεχνικής (συνημμένο pdf) η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 48 ασθενείς με 85 εμφυτεύματα έδειξε ότι σε διάστημα 8 μηνών υπήρξε μια οστική αναγέννηση στο ιγμόρειο της τάξεως των 5 έως 6,8 mm2.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση έγινε στο επιστημονικό περιοδικό JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS & HOMEOSTATIC AGENTS, F.Inchingolo et all  Vol. 33, no. 6 (S2), 31-39 (2019) και συμμετείχαν καταξιωμένοι επιστήμονες από 8 τμήματα Πανεπιστημίων:

  • University of Bari “Aldo Moro” Department Interdisciplinary of Medicine, School of Medicine, Italy
  • University of Brasília, Medical School, Brazil
  • University of West Attica, Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Greece
  • Human Stem Cells Research Center HSC of Ho Chi Minh, Vietnam
  • Department of Biosciences, Biotechnologies and Biopharmaceutics, UNIBARI, Italy
  • Department of Biomedical, Surgical and Dental Sciences, University of Milan, Italy
  • Research Laboratory in Regenerative Medicine and Tissue Engineering Saint Camillus International University of Health Sciences, Rome, Italy
  • IRCCS Orthopedic Institute Galeazzi, Milan, Italy
  • και από την WAGRO (World Academy of Growth Factors & Stem Cells in Dentistry)

Η “IPG-DET” ξεκίνησε επίσημα το ταξίδι της πριν από 6 χρόνια, ταξίδεψε γρήγορα σε 47 χώρες και συνεχίζει παρά τις όποιες αντιξοότητες λόγο της επαναστατικής της ιδιομορφίας να διαδίδεται και να γίνεται αποδεκτή από όσους την γνωρίζουν σε αυτή την παγκόσμια περιήγηση της.

Ο αμερικανός φιλόσοφος πραγματιστής, πατέρας της αμερικανικής ψυχολογίας και ιατρός του Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ, William James είπε: 

“Μια νέα ιδέα καταδικάζεται αρχικά ως γελοία και μετά απορρίπτεται ως ασήμαντη, έως ότου γίνει τελικά αυτό που όλοι γνωρίζουν”.

Κατεβάστε το Αρχείο (PDF, 912KB)

*Εαν δεν βλέπετε την παρουσίαση του άρθρου πατήστε ανανέωση σελίδας