Η TRATE DENTAL IMPLANTS στο εργαστήριο Δρόση Σ. & Γαρουφαλιάς Β.

Το οδοντοτεχνικό εργαστήριο Δρόση Σ. & Γαρουφαλιάς Β. γνώρισαν και εκπαιδεύτηκαν από τον Dr Τριαντάφυλλο Καραμπίνη στο σύστημα της TRATE DENTAL IMPLANTS.

Η TRATE South East Europe, Greece, Bulgaria, Cyprus, Malta συνεχίζει τις δωρεάν εκπαιδεύσεις για το σύστημα TRATE DENTAL IMPLANTS και προσκαλεί οδοντιάτρους και οδοντοτεχνικά εργαστήρια να το γνωρίσουν.