Η MIS και ΝΕΓΡΙΝ ΙΝ Dental συγχαίρουν τις ερευνητικές ομάδες για την παρουσίαση των e-posters τους στο 29ο συνέδριο της ΕΑΟ

Οι εταιρείες MIS και ΝΕΓΡΙΝ ΙΝ Dental συγχαίρουν τις παρακάτω ερευνητικές ομάδες των οποίων οι έρευνες επιλέχτηκαν να παρουσιαστούν ως e-posters στο επόμενο συνέδριο ΕΑΟ*.

⇒  Jonas Alkimavičius, Rokas Linkevičius, Tomas Linkevičius, Algirdas Puišys και Valda Valantiejienė με θέμα: «Bone changes above and below the implant- abutment junction of subcrestally placed implants after 1 year post-delivery from a RCT».

Περίληψη: https://www.mis-implants.com/upload/pdf/Research/EAO_2020_Bone_Changes.pdf?fbclid=IwAR1clF31NRz5Qjshv2s-piU6jk8fpC6Sd7CTqLS5qr3bb3E1C99ZEuymebE

⇒ David M. Kim, Serge Szmukler-Moncler, Stefano Parma Benfenati, Cosmin Sava και Myron Nevins με θέμα: «Osseoconduction of a sandblasted and etched titanium alloy surface in type IV bone: a human histologic evaluation».

Περίληψη: https://www.mis-implants.com/upload/pdf/Research/EAO_2020_Human_Histology.pdf?fbclid=IwAR3XFC3mCdzmj41VmZXZUQwHhVuIWVPouwjiP39Pyk9WIiaxt1ucd-7x0M4

⇒ Alper Saglanmak, Alper Gultekin, Caglar Cinar, Cuneyt Karabuda και Serge Szmukler-Moncler με θέμα: «The effect of soft tissue thickness on crestal bone loss of early loaded implants».

Περίληψη: https://www.mis-implants.com/upload/pdf/Research/EAO_2020_Early_Loading?fbclid=IwAR1kI2tJEHusJRynntBZTxFNyeXnq4BW5sFj9tQ0F1SZ5DzUtJqrMc-aejk

ΕΑΟ: From Berlin to Digital (5-11/10/2020)

*Φέτος το συνέδριο ΕΑΟ προσφέρει μια τελείως διαφορετική συνεδριακή εμπειρία μέσω μιας ειδικής online πλατφόρμας. Οι συμμετέχοντες για 4 απογεύματα θα μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά ζωντανές διαδραστικές παρουσιάσεις.  Θα ακολουθήσουν 3 μέρες με βίντεο on-demand.  Δωρεάν εγγραφή στον σύνδεσμο: https://digitaldays.eao.org/en/registration

 Η MIS είναι Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου ΕΑΟ 2020.