Φωτορεπορτάζ από το σεμινάριο όψεων αστρίου με πραγματικό περιστατικό

Ασθενής ηλικίας 35 ετών παρουσιάστηκε στον οδοντίατρο με αισθητικό πρόβλημα στην πρόσθια περιοχή. Αφού απορρίφτηκε από τον ίδιο η λύση της ορθοδοντικής αποφασίστηκε να γίνουν μόνο δύο όψεις στα δόντια 11 και 21.

Πραγματοποιήθηκε διαγνωστικό κέρωμα για να διαπιστωθεί το μέγιστο αποδεκτό μήκος των δύο κεντρικών και αφού οριστικοποιηθεί το μήκος στην συνέχεια να κλείσουν τα μεσοδόντια διαστήματα κρατώντας την σχέση μήκους-πλάτους σε μια αποδεκτή αναλογία. Η τελική απόφαση ήταν να κλείσει όσο το δυνατόν περισσότερο το κενό ανάμεσα στους κεντρικούς και να διατηρηθούν μικρά διαστήματα ανάμεσα στους 11-12 και 21-22 αντίστοιχα.

Οι παρασκευές των δοντιών οδηγήθηκαν από κλειδί σιλικόνης σύμφωνα με το διαγνωστικό κέρωμα και το διαθέσιμο πάχος ήταν από 0,6-0,8 mm. Για μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα οι όψεις έγιναν από πορσελάνη αστρίου με την τεχνική του πυροχώματος.

Η παρασκευή και η συγκόλληση έγιναν στον χώρο του οδοντιατρείου από τον οδοντίατρο Λάμπρου Γιώργο.

Η κατασκευή και η δοκιμή στον ασθενή έγιναν στον χώρο του εργαστηριού Megaslab από τον οδοντοτεχνίτη Μέγα Φώτη σε συνεργασία πάντα με τον κλινικό. Τη διαδιακασία κατασκευής της εργασίας παρακολούθησε γκρουπ οδοντοτεχνιτών 6 ατόμων και ξεκίνησε στις 10.00 και τελείωσε στις 16.00 με τη δοκιμή στον ασθενή χωρίς να χρειαστεί να γίνει καμία διόρθωση. Ακολούθησε η λήψη φωτογραφιών.

Τα κοπτικά για τις παρασκευές της KOMET, τα κεραμικά υλικά διαστρωμάτωσης GC Initial Mc και το πυρόχωμα GC Cosmotech Vest ήταν ευγενική χορηγία της εταιρείας Μωρίς Φαράτζη Α.Ε.