Φρέζες Versah από την Southern Implants

Παρουσίαση Προϊόντος /SOUTHERN IMPLANTS

Το επαναστατικό σύστημα φρεζών που με την καινοτομία και το σχήμα που διαθέτουν, παρασκευάζουν την κοιλότητα  με προδιαγραφές για μέγιστη αρχική σταθερότητα για το εμφύτευμα (osseodensification) και δημιουργούν ταυτόχρονα ανύψωση ιγμορείου (όπου χρειάζεται).

Το κιτ φρεζών Densah αποτελείται από 12 φρέζες που έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία οστεοτομών για την τοποθέτηση όλων των γνωστών εμφυτευμάτων της αγοράς.

Versah

Η κάθε φρέζα Densah διαθέτει σημάνσεις βάθους από 3-20mm. Έχουν σχεδιαστεί για διαδοχική αύξουσα χρήση με στόχο την επίτευξη της επιθυμητής διαμέτρου οστεοτομίας.

Τιμή κιτ: 1.924,60€ 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνα: 210 89 82 817, 210 89 82 881, 210 89 82 882 | Website: http://www.southernimplants.gr