ΕΖ Base: H έξυπνη βάση τιτανίου από την MIS

Νέο Προϊόν ΝΕΓΡΙΝ ΙΝ DENTAL

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 210 77 11 605 | Website: www.negrin.gr

Έξυπνα σχεδιασμένο το EZ-Base είναι μια βάση τιτανίου που χαρακτηρίζεται από έναν εύκολα προσβάσιμο αυλό κοχλίωσης για κοχλίωση της βίδας υπό μεγάλη γωνία.

Πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις  απλοποιούνται προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία. Ειδικά σε πρόσθια εμφυτεύματα αποφεύγεται η κοχλίωση της βίδας από παρειακή θέση μεταφέροντας την οπή γλωσσικά.

Ολοκληρωμένο σύστημα με ειδικές βίδες και κατσαβίδια που επιτρέπουν την άνετη και ασφαλή κοχλίωση του EZ-Base.

Διαθέσιμο για όλες τις προσθετικές πλατφόρμες και όλους τους τύπους εμφυτευμάτων MIS (εσωτερικό εξάγωνο και κωνική σύνδεση).

Όλες οι βιβλιοθήκες είναι ελεύθερες στην ιστοσελίδα της MIS: www.mis-implants.com