Εργαστήρι 86 – Κέντρο Εφαρμοσμένης Προσθετικής ΕΠΕ

Ολοκληρωμένο προφίλ στο dentalguide.gr

Αποκατάσταση προσθίων σε ασθενή με έντονες αποτριβές και βρουξισμό. Κατασκευή γεφυρών πολυχρωματικής Ζιρκονίας (11-14, 21-24)

Οδοντίατρος, Ναταλία Αναγνώστου
Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Εργαστήρι 86 - Κέντρο Εφαρμοσμένης Προσθετικής ΕΠΕ

Κατασκευή μεταλλοκεραμικών και επιεμφυτευματικών μεταλλοκεραμικών στην οπίσθια περιοχή και ολοκεραμικών στην πρόσθια

Οδοντίατρος, Dr Βίλλιας Αριστείδης
Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Εργαστήρι 86 - Κέντρο Εφαρμοσμένης Προσθετικής ΕΠΕ