Εργαστήρι 86/Κατασκευή μεταλλοκεραμικών και επιεμφυτευματικών μεταλλοκεραμικών στην οπίσθια περιοχή και ολοκεραμικών στην πρόσθια

Εργαστήρι 86 – Κέντρο Εφαρμοσμένης Προσθετικής ΕΠΕ

Περιστατικό με βαριάς μορφής αποτριβές λόγω βρυγμού και επαναφορά στην κανονική λειτουργία. Σε συνεργασία με τον Οδοντίατρο, Dr Βίλλια Αριστείδη.