Εργαστήρι 86/Αποκατάσταση προσθίων σε ασθενή με έντονες αποτριβές και βρουξισμό

Κατασκευή γεφυρών πολυχρωματικής Ζιρκονίας (11-14, 21-24)

Εργαστήρι 86 – Κέντρο Εφαρμοσμένης Προσθετικής ΕΠΕ, σε συνεργασία με την Οδοντίατρο, Αναγνώστου Ναταλία