Εργασία κοπής με κοπτικό Roland DWX-51D σε δίσκο PMMA

Από την ATLAS DIGITAL

Τα Dental κοπτικά μηχανήματα της DGShape by Roland έχουν σταθερότητα κοπής και ελάχιστες δονήσεις.

Στη συγκεκριμένη κοπή όλες οι μονάδες (ενωμένες μεταξύ τους) στηρίζονται στον δίσκο μόνο με δυο κυρίως και δυο δευτερεύοντες συνδέσμους (pins), πράγμα που δείχνει τις ελάχιστες μηχανικές καταπονήσεις που ασκούνται στο υλικό κατά την κοπή όταν εφαρμόζονται σωστοί παράμετροι κοπής και κατάλληλη στρατηγική.

Δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό CAM ανοιχτής αρχιτεκτονικής Millbox της CIMsystem.

Η κοπή έγινε με κοπτικό Roland DWX-51D σε δίσκο PMMA.