Ειδικές προσφορές Νοεμβρίου από την Dentoplan

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνα: 210 77 85 285, 210 77 15 989 | Website: www.dentoplan.gr | E-mail: info@dentoplan.gr

Ψηφιακός σαρωτής φωσφορούχων πλακών

  • Προεπισκόπηση εικόνας σε οθόνη αφής
  • Υψηλή ανάλυση HD

Ψηφιακή ακτινογραφία με αισθητήρα

  • 3 μεγέθη πλακιδίων
  • Πρόγραμμα 200 κινούμενων εικόνων κλινικών περιπτώσεων

Ενδοστοματικό ακτινογραφικό EzRay Wall

Η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που χρησιμοποιεί στα οδοντιατρικά ακτινολογικά την τελευταία τεχνολογία Carbon Nano χωρίς λάδι στην ακτινολογική κεφαλή.

  • Ελαφριά κεφαλή 1.5 κιλό
  • Μεγάλη επαναληψιμότητα μεταξύ των λήψεων
  • Ενσύρματος διακόπτης ακτινοβόλησης

Φορητή ακτινολογική μονάδα EzRay Portable

Η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που χρησιμοποιεί στα οδοντιατρικά ακτινολογικά την τελευταία τεχνολογία Carbon Nano χωρίς λάδι στην ακτινολογική κεφαλή

  • Βάρος κεφαλής 1.9 κιλά
  • Μεγάλη επαναληψιμότητα μεταξύ των λήψεων