Ευφραιμίδης Πέτρος

Ολοκληρωμένο προφίλ στο dentalguide.gr

Zirconia vom Heraeus!

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Ευφραιμίδης Πέτρος

Vitallium metall frameworks! Vitallium metallrahmen! Vitallium μεταλλικός σκελετός!

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Ευφραιμίδης Πέτρος

Μεταλλικοί σκελετοί από Vitallium

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Ευφραιμίδης Πέτρος

Μεταλλικοί σκελετοί. Μέταλλο Vitallium Σχεδιασμός Ευφραμίδης

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Ευφραιμίδης Πέτρος

Μεταλλικοί Σκελετοί VITALLIUM

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Ευφραιμίδης Πέτρος

Μεταλλοκεραμική αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων with Heraceram by Heraeus

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Ευφραιμίδης Πέτρος

Νάρθηκες συγκλεισιακοί Thermosens

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Ευφραιμίδης Πέτρος

Μερική Thermosens

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Ευφραιμίδης Πέτρος

Ολική Thermosens

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Ευφραιμίδης Πέτρος

Μεταλλοκεραμική αποκατάσταση 4 δοντιών επί 2 εμφυτευμάτων

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Ευφραιμίδης Πέτρος

Αποκατάσταση δύο δοντιών επί ενός εμφυτεύματος

Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, Ευφραιμίδης Πέτρος