Αυτοκόλλητος Αντιμικροβιακός τάπητας χειρουργείου, 120 Φύλλα

Παρουσίαση Προϊόντος / DIMORAL DIMITRAKOPOULOS

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 210 41 72 501 | E-mail: info@dimoral.gr | Website: www.dimitrakopoulosdental.gr

Τοποθετείτε στην είσοδο του χώρου σας και απολυμαίνει τα παπούτσια των εισερχομένων.

Κολλάει στο δάπεδο , και είναι πολλαπλών χρήσεων με παρατεταμένη δράση.

Αλλάζουμε φύλο όταν η πάνω επιφάνεια που πατάμε δεν κολλάει.