9-10 Μαρτίου | Υπολογιστική Κλινική Πράξη | ‘Embrace Digital Implantology’

”Υπολογιστικές Διαδικασίες στην Κλινική Πράξη”

Διαδικτυακή Διαδραστική Διημερίδα

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος που πρόσφατα ξεκίνησε, στις 9-10 Μαρτίου θα παρουσιαστούν και συζητηθούν ενδεικτικές κλινικές περιπτώσεις από όλο το φάσμα των εφαρμογών.

Η ενότητα αυτή είναι ανοικτή προς όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την εφαρμογή υπολογιστικών διαδικασιών στην καθημερινή κλινική ρουτίνα και να κατανοήσουν τις διαδικασίες που εμπλέκονται.

Μεταξύ άλλων θα καλυφθούν θέματα σε σχέση με ανατομικούς περιορισμούς, διαχείριση μεταξακτικού φατνίου και φατνιακής ακρολοφίας, προφίλ ανάδυσης και διατήρηση αισθητικού αποτελέσματος, ελλείμματα και αναγεννητικές τεχνικές, ανύψωση του ιγμορείου, διαχείριση σκληρών και μαλακών ιστών, όπως και προσθετική αποκατάσταση.

Θα συζητηθούν περιπτώσεις μονήρης, μερικής και ολικής νωδότητας και θα αναδειχθούν ενδείξεις και προκλήσεις, δυνατότητες και περιορισμοί, επιπλοκές και τρόποι αντιμετώπισης, επιτυχίες και λάθη.

Η παρακολούθηση είναι διαδικτυακή με δυνατότητα διαδραστικής συζήτησης με όλους τους ομιλητές!

Πρόγραμμα και εγγραφές μέσω της σχετικής ιστοσελίδας:  https://www.yourcaiacademy.org/edi-greece.html