20 χρόνια επιτυχημένης απόδοσης των Zimmer TSV εμφυτευμάτων!

Στοιχεία Επικοινωνίας
Website: www.impladend.com | E-mail: info@impladend.com

Σύστημα εμφυτευμάτων με ιστορία που τώρα επεκτείνεται στο μοναδικό Τrabecular και σε όλες τις digital λύσεις τοποθέτησης και αποκατάστασης.