Άμεσες Αποκαταστάσεις Προσθίων και Οπισθίων Δοντιών με Σύνθετη Ρητίνη

Tην Παρασκευή 01 Μαρτίου και το Σάββατο 02 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης σεμινάριο με θέμα «Άμεσες Αποκαταστάσεις Προσθίων και Οπισθίων Δοντιών με Σύνθετη Ρητίνη», υπό το συντονισμό της Μαρίας Αναγνώστου (Λέκτορας Οδοντικής Χειρουργικής  Πανεπιστημίου Αθηνών).

 Οι σύνθετες ρητίνες χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορους τομείς της Οδοντιατρικής. Εφαρμόζονται κυρίως ως εμφρακτικά υλικά για την αποκατάσταση βλαβών των οδοντικών ιστών, όπως τερηδονικών βλαβών, καταγμάτων και μη τερηδονικών αυχενικών βλαβών, καθώς και στις προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών σε νεογιλά και σε μόνιμα δόντια.

Επίσης, ρητινώδη υλικά χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση προσθετικών αποκαταστάσεων ή ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών. Ειδικότερα στην Επανορθωτική και Αισθητική Οδοντιατρική, η βελτίωση των οπτικών και μηχανικών ιδιοτήτων των συνθέτων ρητινών και η ανάπτυξη των συγκολλητικών τεχνικών έχει καθιερώσει τα υλικά αυτά ως υλικά εκλογής στις άμεσες αποκαταστάσεις προσθίων και οπισθίων δοντιών με συντηρητική αποκοπή οδοντικών ιστών.

Στο πρακτικό μέρος χρησιμοποιήθηκαν οι ρητίνες HRi, χορηγία της εταιρείας Μαυραειδόπουλος.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία χάρη στην εξαιρετική οργάνωση της Μαρίας Αναγνώστου και στην αξιοσημείωτη παρουσίαση του Δημήτρη Σπαγόπουλου.